Bærsiruper/eddik

Smaken av friske og ferske bær er uslåelig, og for å bevare noen av sommerminnene på glass kan man safte, sylte eller lage andre unike produkter av bærene.